Umowa z użytkownikiem

Warunki ogólne

Niniejsza umowa została zawarta pomiędzy bikeles.com (zwaną dalej administracją strony) – firmą udostępniającą i świadczącą usługi strony internetowej bikeles.com (zwanej dalej stroną internetową), a osobą fizyczną – odwiedzającą strony strony internetowe lub korzystającą z co najmniej jednej z usług świadczonych w ramach strony internetowej (zwaną dalej odwiedzającym stronę internetową). Niniejsza Umowa Użytkownika reguluje procedurę korzystania z zasobów, usług i udogodnień strony, strony udostępnionej przez administrację strony w celu otrzymywania, zamieszczania informacji i komunikacji.

1. Odwiedzający stronę

1.1 Odwiedzającym stronę internetową jest każda osoba, która odwiedziła i obejrzała przynajmniej jedną stronę witryny bez uprzedniej rejestracji i autoryzacji na stronie.

1.2 Osoba odwiedzająca stronę internetową, która zarejestrowała się i zalogowała przy użyciu swoich unikalnych danych osobowych, staje się użytkownikiem strony internetowej.

1.3 Użytkownik ma dostęp do zaawansowanych funkcji udostępnianych w ramach serwisu.

1.4 Aby móc korzystać z zasobów, usług i funkcji strony, Użytkownik musi najpierw wyrazić akceptację Umowy. Użytkownik nie ma prawa korzystać z serwisu, jeśli nie zaakceptował warunków Umowy.

1.5 Użytkownik nie ma prawa korzystać z usług serwisu i nie może zaakceptować warunków Umowy, jeżeli nie osiągnął wieku ustalonego przez przepisy prawa dla zawierania takich umów; lub nie spełnił innych warunków zawierania takich umów przewidzianych przez przepisy prawa.

Korzystanie z materiałów zamieszczonych na Stronie

2.1 Korzystanie z interaktywnych zasobów strony, pozostawianie opinii, komentowanie materiałów, publikowanie własnych materiałów i prowadzenie komunikacji online mogą prowadzić tylko zarejestrowani goście – użytkownicy strony.

2.2 Użytkownik ma prawo:

2.2.1. wiadomości pocztowe;

2.2.2. komentować posty;

2.2.3 Korzystać z zasobów serwisu w inny sposób, który nie jest sprzeczny z podstawami jego działalności.

2.3 Prawa autorskie do materiałów, zasobów i usług strony, o ile nie zaznaczono inaczej, należą do administracji strony.

2.4 Kopiowanie materiałów znajdujących się na Stronie jest zabronione bez pisemnej zgody Administracji.

2.5 Dopuszcza się częściowe cytowanie materiałów w sposób okazjonalny z obowiązkowym podaniem linku do strony źródłowej cytatu (nie więcej niż 5% całkowitej objętości materiału).

2.6 Wszystkie nazwy, tytuły, znaki towarowe, symbole i slogany należycie zarejestrowane są własnością ich prawnych właścicieli. Symbole ® i/lub ™ nie są używane w treści tej strony.

3. Polityka komentowania i pisania opinii

3.1 Pisząc recenzje i komentarze, użytkownik powinien przestrzegać zasad i ograniczeń określonych w regulaminie.

3.2 Nieznajomość zasad, w tym ograniczeń dotyczących zamieszczania i korzystania z zasobów strony, nie zwalnia osoby odwiedzającej (w tym użytkownika) stronę od ich przestrzegania, a w przypadku naruszenia zasad – od odpowiedzialności na zasadach określonych w niniejszej umowie i przepisach prawa.

3.3 Na terenie obiektu zabrania się:

3.3.1 Wykorzystywanie komentarzy do celów innych niż zamierzone (np. do reklamowania sprzedaży lub zadawania pytań innym użytkownikom);

3.3.2. obraźliwe zachowanie wobec innych gości i administracji strony;

3.3.3. zamieszczanie obscenicznych wypowiedzi;

3.3.4. zamieszczanie wiadomości w celu wywołania irytującej reakcji innych uczestników zasobu (trolling);

3.3.5. Zamieszczanie nieautoryzowanych reklam, wiadomości handlowych lub ogłoszeń. 3.3.6;

3.3.6. zamieszczanie materiałów zawierających obraźliwy język, przejawy dyskryminacji ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową lub religijną;

Nieuprawnione umieszczanie przez Użytkownika materiałów, do których prawa autorskie należą do osób trzecich. 3.3.8;

3.3.8. Promowanie piractwa komputerowego i audio/wideo w jakiejkolwiek formie, publikowanie linków do plików i/lub stron, które bezpośrednio naruszają lub promują naruszanie praw autorskich przez osoby trzecie (torrent trackers, file sharing, warez websites);

3.3.9. Tworzenie kont, w których nazwa użytkownika imituje nazwy serwisów (Administrator, Moderator itp.), lub jest podobna do nazwy już zarejestrowanego użytkownika;

3.3.10. Stosowanie w komunikatach wielkich liter, znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych, z wyjątkiem przypadków, które są regulowane przez zasady używanego języka;

3.3.11. Publikowanie wezwań do gwałtownej zmiany lub obalenia ustroju konstytucyjnego, przejęcia władzy państwowej, zmiany granic państwa, pogromów, niszczenia mienia, zajmowania budynków lub budowli, agresji lub rozpętania konfliktu zbrojnego; inne działania i publikowanie jakichkolwiek wiadomości, które są zabronione przez prawo;

3.3.12. zamieszczanie wiadomości (recenzji, komentarzy) powtarzających w całości lub części albo w treści i znaczeniu poprzednie wiadomości (recenzje, komentarze), w tym usunięte przez administrację serwisu na podstawie niniejszej Umowy.

3.4 Na stronie nie jest mile widziane zamieszczanie wiadomości pozbawionych ładunku informacyjnego i nie związanych z tematyką zasobu. 4.

Odpowiedzialność za postowanie

4.1 W ramach serwisu użytkownicy mają do dyspozycji przestrzeń do komunikacji (recenzje, blogi, fora, system komentarzy itp.). Każdy użytkownik może wyrazić swoją opinię na temat tematyki strony.

4.2 Odpowiedzialność za dokładność informacji zamieszczonych w publicznych obszarach strony (recenzje, fora, komentarze) ponosi wyłącznie autor.

4.3 Sekcje publiczne serwisu podlegają postmoderacji – sprawdzeniu przez moderatora (upoważnionego przedstawiciela Administracji) po zamieszczeniu postu.

4.4 Odwiedzający, który uzna informację na stronie za taką, która bezpośrednio narusza czyjekolwiek interesy, oraz użytkownik, który zamieścił informację, mogą skontaktować się z Administracją strony w celu wyeliminowania nieporozumień spowodowanych informacją zamieszczoną na stronie. Tacy goście i/lub użytkownicy są zobowiązani do podjęcia próby na własną rękę poprzez komunikację w obrębie strony i podjęcie rozsądnych środków w celu rozwiązania spraw, które uważają za sporne.

4.5 Administracja serwisu ma prawo do rozwiązania Umowy z użytkownikiem w każdym czasie, w tym również w przypadku, gdy użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień Umowy lub dopuścił się działań, które jednoznacznie wskazują, że użytkownik nie zamierza lub nie jest w stanie przestrzegać postanowień Umowy.

4.6 Moderator, w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków niniejszego postanowienia, może usunąć zamieszczone informacje, opinie, komentarze; zablokować konto; odmówić użytkownikowi dostępu do strony lub wykluczyć dostęp do niektórych funkcji strony według adresu IP.

4.7 Jasno uzasadnione zakwestionowanie działań moderatorów jest możliwe poprzez komunikację z Administracją strony.

5. Umowa o poufności

5.1 Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji, które można uznać za poufne, jest regulowane umową o zachowaniu poufności.

5.2 Akceptując warunki niniejszej umowy lub odwiedzając strony witryny, odwiedzający automatycznie zgadza się na warunki Umowy o poufności dotyczące wykorzystania odpowiednio spersonalizowanych i niespersonalizowanych informacji poufnych.

5.3 Gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, przetwarzanie i ujawnianie informacji uzyskanych przez administrację strony w wyniku odwiedzin osoby prywatnej (gościa lub użytkownika) na jej stronach internetowych i/lub wypełnienia formularzy rejestracyjnych, w tym danych osobowych użytkownika, jest realizowane przez administrację strony zgodnie z prawem. Osoba prywatna (odwiedzający lub użytkownik) rozumie i wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez administrację strony w ramach i celu przewidzianego warunkami Umowy z Użytkownikiem, Umowy o Poufności zgodnie z prawem; zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia administracji strony o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych.

6. Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

6.1 Gwarantujemy poufność danych osobowych oraz stosujemy organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych. W niektórych przypadkach administracja strony współpracuje ze swoimi partnerami w zakresie przetwarzania danych osobowych i przekazuje im te dane. W takich przypadkach zapewniamy podjęcie odpowiednich środków ochrony takich danych. Oznacza to, że nie przekazujemy żadnych danych partnerom, których polityka przechowywania danych wydaje nam się wątpliwa lub jeśli wiemy, że taka polityka różni się istotnie od warunków niniejszej Umowy.

6.2 Możemy przechowywać dane osobowe dwóch typów:

6.2.1 Dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko i adres IP;

6.2.2 Dane kontaktowe, w tym adres e-mail użytkownika.

6.3 Przetwarzamy dane osobowe z kilku powodów:

6.3.1 Aby umożliwić odwiedzającym stronę internetową pozostawienie komentarzy za pomocą naszej strony (jeśli sobie tego życzą).

6.3.2. Aby umożliwić funkcjonowanie usług (np. w celu wyświetlania odpowiednich reklam).

6.3.3. Aby umożliwić odwiedzającym stronę otrzymywanie naszego newslettera, jeśli się na niego zapisali.

6.3.4 Posiadać możliwość gromadzenia danych statystycznych. Potrzebujemy statystyk z dwóch powodów: aby sprawdzić, czy nasze usługi są dostępne dla odwiedzających oraz aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych usług, dzięki czemu nasze usługi będą wygodniejsze dla odwiedzających w oparciu o nasze obserwacje.

6.3.5 Wykorzystujemy dane uzyskane od Ciebie (imię i adres e-mail w przypadku newsletterów) tylko wtedy, gdy uzyskaliśmy Twoją zgodę na ich przetwarzanie.

6.4 Okresy przechowywania różnych danych mogą być różne

6.4.1 Dane osobowe, które umożliwiają nam analizę dostępności usług, są przechowywane przez okres trzech lat.

6.4.2 Dane osobowe umożliwiające pozostawianie komentarzy będą przechowywane tak długo, jak długo Użytkownik będzie korzystał z funkcji komentowania. Jeśli chcesz usunąć te dane, wyślij nam e-mail, a my usuniemy Twój profil.

6.4.3 Dane osobowe, które przechowujemy, nie są wykorzystywane do personalizacji czegokolwiek w innym miejscu (w sensie prawnym oznacza to, że nie tworzymy żadnych zautomatyzowanych rozwiązań i nie tworzymy żadnych profili na podstawie tych danych).

6.5 Użytkownik ma prawo do:

6.5.1. Możliwość zmiany swoich danych osobowych, jeśli są one niewystarczająco kompletne i/lub nieprawidłowe.

6.5.2 Zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

6.5.3 Jeśli uważasz, że Twoje prawa i interesy zostały naruszone, możesz zgłosić roszczenia. Dołożymy wszelkich starań, aby naprawić zaistniałą sytuację. W tym celu należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres: [email protected].

7. Cookies

7.1 Aby ułatwić Ci przeglądanie stron, śledzić Twoje wizyty i poprawić jakość naszych usług, zbieramy niewielką ilość informacji wysyłanych przez Twoją przeglądarkę, tzw. pliki cookies. Jeśli wolisz, możesz wyłączyć wysyłanie plików cookies (aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki). Należy jednak pamiętać, że wyłączenie wysyłania plików cookies może ograniczyć możliwość korzystania ze strony internetowej.

8. Klauzule końcowe

8.1 Wypełniając formularz rejestracyjny na stronie internetowej, odwiedzający automatycznie akceptuje warunki niniejszej Umowy.

8.2 Odwiedzający akceptuje warunki Umowy, jeśli faktycznie korzysta ze strony internetowej. W takim przypadku użytkownik rozumie i zgadza się, że administracja strony uzna fakt korzystania ze strony przez użytkownika za akceptację warunków Umowy od odpowiedniego momentu.

8.3 Działalność administracji strony prowadzona jest zgodnie z prawem. Wszelkie roszczenia, spory i wnioski formalne będą rozpatrywane wyłącznie w sposób przewidziany prawem.

8.4 Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty poniesione przez odwiedzających, użytkowników lub osoby trzecie, jak również za utratę zysków w wyniku działalności bikeles.com.

8.5 Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (a administracja strony nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich) za wszelkie naruszenia przez Użytkownika jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jak również za wszelkie konsekwencje takich naruszeń (w tym wszelkie straty lub szkody, które administracja strony może ponieść).

8.6 Warunki niniejszej umowy mogą zostać jednostronnie zmienione przez administrację strony.